Deator

Rekrutacja

Do firmy Deator nie trafiają ludzie  przypadkowi, dlatego też proces rekrutacji jest wielostopniowy, co pomaga w odpowiedniej ocenie każdego z kandydatów.

Indywidualne podejście cechuje firmę nie tylko w stosunku do jej Klientów, ale też wobec każdego z kandydatów do pracy. Dlatego też każdy z nich przechodzi rekrutację w trzech etapach:

  • CV – przesłane na adres firmy
  • Test kompetencyjny – case study
  •  Rozmowa kwalifikacyjna – tylko z wybranymi kandydatami