Deator

Dane kontaktowe

Deator Innovation Sp. z o.o.
ul. Koszykowa 60/62/48
00-673 Warszawa

web: http://www.deator.pl
e-mail: biuro@deator.pl

tel. +48 22 207 20 70

Organ rejestrujący: XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie
Numer wpisu do KRS: 0000354898
NIP: 113-279-69-24,  Regon: 142405936